top of page
stephen-pedersen-4D4q_UvquXg-unsplash.jpg
Sustainable project management

Het heft in handen nemen. Durven veranderen.
Daar gaat het om bij duurzaam ondernemen.

Met een duidelijk doel voor ogen, ervoor gaan. 

Op basis van de voorafgaande analyses leggen we projecten vast. Dit zijn duidelijk te communiceren kapstokken die jullie duurzaamheidstraject heel tastbaar maken voor medewerkers, klanten en andere stakeholders. 

Per project leggen we vast wat er moet gebeuren, welke doelstellingen we willen bereiken tegen wanneer en welke mensen en middelen daarvoor ter beschikking worden gesteld. Waar mogelijk zoeken we ook naar steun voor deze projecten. 

Doelstellingen, KPI’s en projecten vormen het fundament van je duurzaamheidsstrategie. Duurzaamheidsverslaggeving is vaak een iteratief proces om duurzaamheidsprestaties van een organisatie te verbeteren en hierover te rapporteren.

SURA helpt deze projecten te definiëren. Op een doortastende maar efficiënte manier komen we regelmatig langs om de projecten 'vast te pakken' en ervoor te zorgen dat alles vooruitgaat en vastgepakt wordt. 

bottom of page