top of page
Image by Javier Allegue Barros
DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze CSRD-richtlijn vereist van grote ondernemingen dat ze rapporteren over hun milieu- en sociale impact.

 

Met ‘grote ondernemingen’ worden in dit verband ondernemingen bedoeld die minstens twee van onderstaande criteria overschrijden:

  • Balanstotaal van 20 miljoen euro;

  • Een netto-omzet van 40 miljoen euro;

  • Gemiddeld aantal werknemers (FTE) gedurende het laatste boekjaar van meer dan 250.

Voor grote ondernemingen die nu al onder de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD of de oude Europese regelgeving) vallen en dus nu al rapporteren, zijn de meet- en rapportagevereisten verplicht vanaf boekjaar 2024, en deze zullen in 2025 officieel moeten worden gepubliceerd. Organisaties die nog niet onder de huidige NFRD vallen (en dus voor het eerst zullen moeten rapporteren), dienen vanaf 1 januari 2025 te voldoen aan de CSRD met een publicatie in 2026. 

Als je bedrijf nu al onder de rapporteringsverplichting valt of dit binnenkort zal doen, dan helpen we je doorheen het traject om een bruikbaar en sterk onderbouwd rapport op te maken.

 

Deze rapportage biedt immers belangrijke businessopportuniteiten waarmee je je kan onderscheiden: reduceren van kosten, aantrekken van talentvolle medewerkers, consolideren én vergroten van klantenportefeuille, aantrekken kapitaal, verkrijgen overheidssteun, bevorderen van innovatieve processen en producten, ...

 

Duurzaamheidsrapportage kan zoveel meer betekenen

dan enkel het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het rapport bestaat uit een aantal vaste rubrieken:

  1. Bedrijfsmodel en strategie: Definiëren van de purpose van het bedrijf. Welke ambities heeft het bedrijf om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving?

  2. Stakeholderanalyse: In kaart brengen én bevragen van alle belanghebbenden voor het bedrijf doorheen de volledige productieketen.

  3. Materialiteitsanalyse: Analyseren en selecteren van de voor het bedrijf én de stakeholders belangrijkste materiële topics.​

  4. Duurzaamheidsbeleid​Ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie met formulering van doelstellingen en plan van monitoring aan de hand van indicatoren. Onze expertise rond carbon footprint staat hierbij centraal. 

  5. Governance: Bestuur, management en toezichthoudende organen

  6. Risicomanagement: Inventariseren van potentiële bedreigingen/risico's en formuleren van proactieve maatregelen

SURA stelt haar expertise rond duurzaam & circulair ondernemen ter beschikking om, in co-creatie met de klant, bij elk van deze stappen een begeleidende en faciliterende rol op zich te nemen.

We koppelen dit ook graag aan onze expertise rond subsidies, zodat duurzame investeringen, producten of nieuwe businessmodellen een financiële duw in de rug kunnen krijgen. 

    

bottom of page