top of page
OPLEIDING CIRCULAIR BOUWEN

De bouwsector verandert drastisch. Het moet wel, als je weet dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 36% van de CO2-uitstoot. Er moet gigantisch veel gerenoveerd en herbouwd worden de komende decennia. Als we dat op dezelfde manier doen, dan blijven we met z'n allen nieuw afval produceren en overbodige grondstoffen ontginnen.

SURA biedt een opleiding aan waarbij de principes en mogelijkheden van circulair bouwen uit de doeken worden gedaan. In een eerste sessie staan we stil bij het wettelijk kader en bij de impact ervan op de verschillende stakeholders tijdens het bouwproces. In een tweede interactieve sessie verdiepen we ons in de concrete situatie van de klant, en kunnen mogelijke opportuniteiten geselecteerd en/of geprioriteerd worden. 

Image by Pablo Hermoso
bottom of page