top of page
Zoeken
  • joachim893

Maak de cirkel rond en krijg steun en advies

Er ligt een ongelooflijke waarde verborgen in veel bedrijven. In tijden van grondstoffencrisis en nood aan elke euro, is het meer dan nuttig om met een circulaire bril naar je bedrijf te kijken. Je wint twee maal: circulariteit brengt op en de Vlaamse overheid steunt de kennis die nodig is.


Circulaire economie?

De essentie is dat je door circulair te werken, minder grondstoffen verbruikt. Zowel op het vlak van productie- of bouwproces als op het niveau van het gebruik van de producten of gebouwen die je op de markt brengt, zijn er winsten te halen uit een andere manier van ontwerpen, hergebruik van materialen of valoriseren van reststromen.

Door lineair te werken vervuil je niet alleen, er gaat ook een enorme waarde verloren. Concreet kan je bijvoorbeeld

  • Nagaan of er reststromen of -materialen zijn die kunnen gevaloriseerd worden

  • Het ontwerp van producten aanpassen zodat deze herstelbaar zijn of na levensduur een andere bestemming kunnen krijgen

  • Jullie businessmodel onder de loep nemen om meer dienstgericht te gaan werken

Door circulair te werken blijft de waarde van grondstoffen voor een langere tijd in de economie. Je wint niet één, maar verschillende keren.

SURA + SURPLACE = circulair ontwerp + businessmodel

Bij ontwerpbureau Surplace zijn ze kraks in het bedenken van nieuwe innovatieve oplossingen die producten of processen 'circulairder' maken. Wij met SURA IMPACT structureren nieuwe businessmodellen. Deze combinatie is uniek: We kijken vanuit verschillende perspectieven en nemen van bij de start van een nieuw idee de businesskant mee.


Steun van Vlaanderen: de KMO Groeisubsidie


Vlaanderen zet hard in op de transitie naar een circulaire economie via verschillende steunmechanismen. Momenteel is de KMO groeisubsidie de interessantste oproep voor bedrijven die deze richting willen inslaan.


Vanaf 1 november 2022 tot 20 december 2022 kan ingediend worden op een nieuwe oproep. Het thema circulair en duurzaam ondernemen werd verruimd tegenover vorige calls:

  • De oproep is niet meer beperkt tot bedrijven uit de bouw- en maaksector. Alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

  • Het thema wordt sterk verruimd. Naast circulair ondernemen kunnen ook projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit gesteund worden.

Door deze verruiming wil de Vlaamse overheid een extra stimulans geven aan bedrijven om bij te dragen aan het verduurzamen van de economie.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria: ambitieniveau, transformatie, onderbouwde aanpak en noodzaak van kennis en expertise.


Het steunpercentage bedraagt 50% van de gemaakte onkosten voor het inwinnen van strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel, met een maximum van €50.000 (max. €25.000 voor strategisch advies én max. €25.000 voor aanwerving strategisch profiel). Het projectbedrag moet ook minstens €20.000 (excl. BTW) bedragen.


Nu is het moment om te durven inzetten op circulaire economie. Het maakt je minder afhankelijk van primaire grondstoffen en laat je toe om op een andere manier naar de markt te gaan. Vlaanderen geeft een mooi duwtje in de rug.

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page