top of page
Projecten

We zijn trotse partner in samenwerkingsprojecten over circulariteit. Samen met experten, kennisinstellingen, maak- of bouwbedrijven of vzw's maken we impact door zelf op het terrein te durven veranderen van een lineaire naar een circulaire economie. Omdat we geloven dat brede samenwerking over sectoren leidt tot innoverende producten en businessmodellen. 

workshop.jpg
MASCO (Materials-as-a-Service Company)

Het mulit-disciplinaire partnerschap van materiaalproducenten (JUUNOO, NNOF), vastgoedspelers (ION), financierders (Triodos bank en Impact House), juristen (Tack51 en KUL), onderzoeksinstelling (VITO) en duurzaamheidsexperten (SuReal en SURA) wil ingaan tegen de lineaire economie waarbij bouwmaterialen één maal gebruikt en nadien gedumpt worden. Samen zetten we stappen naar de oprichting van een Materials-as-a-Service Company. Een MASCO staat in voor de voorfinanciering, terugname en het opnieuw in de markt zetten van circulaire bouwmaterialen. MASCO is een door Vlaio gesteund Living Lab. Meer info bij The Circular Value Institute. 

OS.png
OS Economy

OS Economy is een samenwerking tussen ontwerpers van Open Structures, maakbedrijven Vivalyte en Atlier Ternier en SURA, dat wordt gesteund door Vlaanderen Circulair. De OpenStuctures ontwerpmethodiek laat toe om producten en onderdelen zo te ontwerpen dat minder grondstoffen nodig zijn. Het project demonstreert twee cases bij Vlaamse maakbedrijven die deze producten op de markt brengen en vervolgens kunnen samenbrengen, uitbreiden, herstellen of repareren. SURA begeleidt de partnerbedrijven naar een optimaal werkend systeem voor (her-)verdeling, terugname, herstel, adaptie.

DSC_1463.jpg
Proeftuinen Droogte Veurne Suikerpark

De Suikerpark-site is een nieuw stadsdeel in Veurne met woningen, een bedrijventerrein en een natuurgebied. ION, Pepsico, Colruyt, WVI, Aquaduin en BOSAQ werken samen om ervoor te zorgen dat zowel natuur, mens, landbouw als industrie in de toekomst over voldoende water beschikken. Hemel- en afvalwater over het hele terrein wordt samengebracht, gezuiverd en herverdeeld via een slim tweede waternet. SURA  is verantwoordelijk voor projectcoördinatie en communicatie.

kiosk 1.JPG
Stoelendans

Stoelendans zet industriële 3D-printtechnologie in als hefboom voor levensduurverlenging van  stoelen. Het project slaat een brug tussen de nood aan betaalbare lokale grondstoffen en de overvloedig aanwezige reststromen in onze samenleving. Stoelen worden in overvloed weggegooid en zijn een interessante bron om zowel onderdelen te hergebruiken als materialen te recycleren als grondstof van volledig nieuwe, circulaire stoelen. SURA staat in voor de ontwikkeling van het businessmodel en voor de coördinatie tussen de partners. 

bottom of page