SUBSIDIES

Wist je dat bedrijven met een scherpe duurzaamheidsvisie, ook subsidies kunnen krijgen? 

  • Vlaanderen steunt bedrijven die innoveren of investeren in groene producten en technologieën. De overheid legt het accent op de return in maatschappelijke meerwaarde bij bijna alle steunmechanismen. Er is steun die voor alle sectoren toegankelijk is en er zijn ook heel gerichte sectorale subsidies, die via calls worden verdeeld. 

  • Europa zet met de Green Deal alles in het werk om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook in 2022 zijn er concrete oproepen over thema's als circulariteit, biodiversiteit, korte keten, energie, water ...

  • Lokale overheden zetten heel gericht hun middelen in om bedrijven in eigen regio te steunen om zo lokale klimaatdoelstellingen te behalen.

 

Ben je bijvoorbeeld bezig met het het valoriseren van afval, met het ontwikkelen van een circulair product of businessmodel, ontwikkel je een technologie om water te hergebruiken, investeer je in nieuwe energievriendelijke technologieën voor je eigen productie of heb je een nieuwe manier van verpakken ontwikkeld ... dan is er veel kans dat je in aanmerking komt voor subsidies. Door voorafgaand advies brengen we in kaart hoe de bedrijfsprocessen kunnen verduurzamen.

SURA wijst je vervolgens de weg doorheen de vele mogelijkheden die er zijn en schrijft parels van dossiers, met een hoge slaagkans. We begeleiden je in: 

  • Het zoeken naar de juiste steunkanalen voor je duurzame plannen.

  • Het opmaken en schrijven van het aanvraagdossier, de budgettering, de verplichte administratieve stukken.

  • Het connecteren met partners die je project verder kunnen brengen (kennisinstellingen, andere bedrijven, overheden ...).

  • Het opvolgen en uitvoeren van de goedkeurde subsidieprojecten.

 

Zo komen overheidsmiddelen terecht bij bedrijven met serieuze ambities voor de toekomst.