top of page
Zoeken
  • joachim893

Nieuwe call: Circulaire voedselketen

Binnen de circulaire economie is het terugdringen van voedselverliezen in de voedingssector een prioritaire doelstelling. Het terugdringen van voedselverliezen en het hoogwaardig valoriseren van voedselreststromen verbetert de voedselzekerheid, vermindert economische verliezen en draagt bij tot een klimaatvriendelijke voedselketen met een lagere milieu-impact.Binnen de volledige keten van productie tot consumptie moet gekeken worden naar de reductie van voedselverliezen, maar ook het valoriseren van voedselreststromen tot voeding (of voeder). Hiervoor is een ketenbrede aanpak en samenwerking noodzakelijk.


Om innovatieve, creatieve en unieke projecten voor een circulaire voedselketen te ondersteunen wordt nu vanuit Vlaanderen Circulair een budget vrijgemaakt van 700.000 euro. Het gaat hierbij om projecten die in de praktijk concrete meetbare en zichtbare acties opzetten. (Projecten met als hoofddoel fundamenteel onderzoek of uitsluitende investeringsaanvragen worden uitgesloten.) Om steun te ontvangen is een partnership nodig, dat voldoende kennis in huis heeft om het project te kunnen uitvoeren. Dit partnership kan bestaan uit lokale of provinciale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties, … De focus van deze oproep is het opzetten van nieuwe ketensamenwerkingen, sluiten van kringlopen buiten bestaande samenwerkingen met als doel bedrijf- en sectoroverschrijdend te werken.


Projecten moeten bijdragen aan het voorkomen van voedselverliezen binnen het bredere voedselsysteem. Naast een rechtstreekse impact door voedselverliezen te beperken kan er ook ingezet worden op de sociale meerwaarde. Om de opgebouwde kennis en ervaring te verspreiden is communicatie en disseminatie noodzakelijk.


Projecten moeten van start gaan voor 31 december 2022 en mogen maximaal 24 maanden duren. Er is een steunbedrag mogelijk van maximaal 100.000 euro. De kosten die in aanmerking komen zijn onder andere personeelskosten, werkingskosten en investeringskosten. Indienen kan nog tot 14 november 2022.

Neem gerust contact met ons op om na te gaan of jouw circulair voedselketenproject binnen deze oproep past.


27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page