top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverBrecht Bouten

Wat is CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van de Europese Unie komt naar voren als een baanbrekende beleidsinnovatie. Deze blogpost biedt een verkenning van CBAM. We ontleden het wat-waarom-wie-wanneer-hoe.


CBAM import via cargo ship

WAT is CBAM?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een innovatief initiatief van de Europese Unie, ontwikkeld als een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal. Het doel is om koolstofprijzen toe te passen op de invoer van bepaalde goederen in de EU. CBAM richt zich op producten uit sectoren met hoge koolstofemissies, zoals cement, staal, aluminium, kunstmest, elektriciteit, en waterstof. Importeurs van deze goederen moeten koolstofcertificaten kopen die overeenkomen met de koolstofprijs die zou zijn betaald als de goederen binnen de EU waren geproduceerd volgens de Europese emissiehandelssystemen (European Emission Trading System).


WAAROM is CBAM er?

CBAM is cruciaal voor de strategie van de EU om koolstoflekkage te beperken. Koolstoflekkage treedt op wanneer bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strikte emissieregels, waardoor de EU's klimaatdoelstellingen worden ondermijnd. Door een carbon cost toe te passen op geïmporteerde goederen, zorgt CBAM voor een gelijk speelveld en ontmoedigt het bedrijven om productie naar landen met minder strikte milieuregels te verplaatsen. Dit mechanisme helpt de concurrentiepositie van EU-producenten te beschermen en moedigt mondiale partners aan om hun klimaatbeleid te versterken. CBAM streeft naar naleving van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en bevordert een ecologisch duurzame handelsomgeving.


WIE beïnvloedt CBAM?

CBAM richt zich op importeurs, exporteurs, autoriteiten en verificatie-instanties:

 • Importeurs: Bedrijven binnen de EU die goederen van buiten de EU invoeren, moeten koolstofcertificaten aanschaffen die overeenkomen met de ingebedde koolstofkosten van de geïmporteerde producten.

 • Exporteurs: Bedrijven buiten de EU die goederen naar de EU exporteren, moeten relevante emissie-informatie verstrekken aan importeurs.

 • Autoriteiten: Europese en nationale overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op CBAM. Ze verifiëren de emissiegegevens en zorgen voor naleving van de CBAM-regels.

 • Verificatie-instanties: Optioneel kunnen externe instanties worden ingeschakeld om de emissiegegevens en naleving door exporteurs en importeurs onafhankelijk te beoordelen en verifiëren.


CBAM import of raw materials

WANNEER CBAM implementeren?

Bedrijven moeten zich voorbereiden op de volgende belangrijke data:

 • 1 oktober 2023 - 31 december 2025: In deze overgangsperiode moeten bedrijven die goederen in de EU importeren, kwartaalrapportages indienen over het totale volume van geïmporteerde producten en de bijbehorende emissies, zonder dat ze CO2-rechten hoeven te kopen.

 • Vanaf 1 januari 2026: Bedrijven moeten een gelijkwaardig aantal CBAM-certificaten kopen om de ingebedde emissies in hun producten te dekken. Als importeurs kunnen aantonen dat er tijdens de productie al een koolstofprijs is betaald, kan het tarief worden verlaagd om dubbele belastingheffing te voorkomen.Is jouw bedrijf reeds begonnen met CBAM toe te passen in reporting?

 • neen, maar wij importeren niet van buiten de EU

 • Neen, we zetten momenteel nog geen stappen in deze richting

 • Ja, wij zijn er volop mee bezig om CBAM te implementeren


HOE CBAM rapporteren?

Om zich voor te bereiden op CBAM moeten bedrijven de volgende stappen ondernemen:

 • Scenarioanalyse: Voer analyses uit om emissies en hun impact te identificeren die gerelateerd zijn aan CBAM-toegepaste geïmporteerde goederen.

 • Samenwerken met leveranciers: Verzamel emissiegegevens van leveranciers en fabrikanten om de koolstofvoetafdruk van geïmporteerde producten te berekenen.

 • Registreren voor import: Zorg ervoor dat het bedrijf geregistreerd is voor import bij de relevante regelgevende instanties.

 • Processen opzetten: Implementeer processen voor het verzamelen, rapporteren en verwerken van emissiegegevens volgens de CBAM-voorschriften.


Daarnaast moeten bedrijven de voor- en nadelen van productie- en leveringslocaties overwegen, en kunnen ze scenario's ontwikkelen om mogelijke financiële implicaties van CBAM te kwantificeren. Het is ook belangrijk om te controleren of goederen al in het land van productie of aankoop aan carbon pricing onderhevig zijn om dubbele kosten te vermijden. Grote organisaties met meerdere entiteiten of teams moeten hun interne capaciteit beoordelen en rollen en verantwoordelijkheden vaststellen voor deze activiteiten.


CBAM is een ingrijpend mechanisme dat bedrijven verplicht zich aan te passen aan strengere milieuregels en tegelijkertijd zorgt voor eerlijke concurrentie en stimulansen biedt voor een wereldwijde verduurzaming van productieprocessen.


Heb je nog vragen over dit onderwerp? SURA kan je helpen bij alle stappen die nodig zijn om jouw bedrijf voor te bereiden op alle veranderingen die op ons af komen. Contacteer ons op info@sura-impact.be of op 0477/44 53 2510 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page