top of page
Luchtfoto van een Road
dubbele Materialiteitsanalyse

We bepalen samen ambities en prioriteiten: aan de hand van feedback van alle stakeholders krijgen we waardevolle inzichten over impacten, risico’s en opportuniteiten, relevantie en bruikbaarheid. 

In dit proces worden alle stakeholders van je organisatie geïdentificeerd die belang, invloed en betrokkenheid hebben. Door inzicht te krijgen in hun behoeften, belangen en verwachtingen op het gebied van milieu, mens en bestuur kunnen we een longlist met materiële thema’s opmaken. Bovendien bevorderen we zo het vertrouwen in je organisatie.

Met interne en externe kwalitatieve interviews, enquêtes en een materialiteitsworkshop met management gaan we van een longlist materiële thema’s naar een shortlist van thema’s die telkens worden gewogen op basis van hun financiële en impact materialiteit. We presenteren deze resultaten aan de hand van een grafische en handige materialiteitsmatrix.

Het resultaat: Je weet perfect waarop je de komende jaren moet inzetten. Binnen deze thema's kan je je ambitieniveau vastleggen en een pas vastleggen dat je wil volgen om doelstellingen te bereiken. 

De methodiek van de materialiteitsanalyse is bovendien voorgeschreven door de Europese Commissie voor bedrijven die onder de CSRD wetgeving vallen. Bedrijven die nog niet moeten rapporteren, kunnen deze methode ook best gebruiken om een toekomstgericht antwoord te bieden op duurzaamheidsvragen. 

bottom of page