top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverTine Buysens

Dubbele materialiteit als basis
De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bevatten duizenden datapunten. Gelukkig moet je enkel rapporteren over materiële topics. Een dubbele materialiteitsstudie is dan ook het vertrekpunt om je duurzaamheidsstrategie vorm te geven en te kunnen rapporteren volgens de Corporate sustainability Reporting Directive (CSRD).


De betekenis van dubbele materialiteit in de CSRD-rapportage


Hier vind je de gids voor de uitvoering van de materialiteitsbeoordelingen en uitvoering van de ESRS. Deze staat ook beschreven in de algemene, transversale standaarden (ESRS 1 en 2) waaraan elk duurzaamheidsrapport moet voldoen.


Het komt erop neer dat je het meeste aandacht besteedt aan de thema’s waarop je als bedrijf het meest impact hebt en omgekeerd die je positie financieel kunnen schaden of juist kunnen helpen.

Financiële materialiteit: Rapporteren over thema’s relevant voor financiële resultaten van een bedrijf – risico's en opportuniteiten (Outside-in). Bv. Grondstoffen schaarste, reputatierisico’s of CO2 heffingen.

 

Impact materialiteit: Rapporteren over de maatschappelijke en milieu - impact (Inside-out) Bv. Schade aan biodiversiteit, mensenrechtenschendingen of positieve bijdrage aan eerlijke arbeidsomstandigheden.

 

Dubbele materialiteit en de ESRS thematische standaarden


Het concept is diep verankerd in de CSRD. Tegenwoordig zijn ook investeerders en andere belanghebbenden steeds meer geïnteresseerd in niet alleen de invloed van het bedrijf op mens en milieu, maar ook de invloed van mens en milieu op het bedrijf. Dit vindt zijn weerslag in de informatievereisten.De ESRS 1 en ESRS 2 zijn horizontale en verplichte standaarden, ongeacht de uitkomst van de materialiteitsbeoordeling. Over de andere 10 ESRS (thematische standaarden) moeten enkel gerapporteerd worden als ze materieel worden beschouwd op basis van de uitkomst van de dubbele materialiteitsbeoordeling (DMA).


Als een duurzaamheidstopic uit de DMA komt als materieel, moeten bedrijven rapporteren volgens de ESRS die betrekking heeft op die specifieke duurzaamheidskwestie. Dit betekent niet noodzakelijk dat de hele thematische standaard moet worden ingevuld. De ESRS biedt de mogelijkheid om de normen verder uit te splitsen.


Daarom is het zinvol om alle ESRS thematische standaarden te scannen op feitelijke en potentiële IRO’s (positieve en negatieve Impacten, Risico’s en Opportuniteiten).


Onder E1 Climate change kan je zo bijvoorbeeld vinden dat hernieuwbare energie of energie efficiëntie veel goede impact hebben, anderzijds zorgen de emissies in je waardeketen voor een slechte impact. Er is een groot risico verbonden voor een bedrijf in de bouwindustrie dat bij ontwerp geen rekening houdt met hittestress en storm bijvoorbeeld bij uitvoering. Toenemende vraag naar hernieuwbare energie is dan weer een opportuniteit.


Alle IRO’s moeten vervolgens geëvalueerd worden om te kijken of ze materieel zijn voor jouw organisatie. Hierbij gebruiken we criteria zoals scale (hoe serieus, zwaar), scope (hoe wijdverspreid), likelihood (waarschijnlijkheid) en remediability (kan het worden hersteld).  


Duurzaamheid is meer dan een checklist op compliance, ESG management!


De CSRD, ESRS, EU Taxonomy, DMA’s, IRO’s… we kunnen nog een eindje doorgaan. Dit zijn top down frameworks vanuit Europa, nodig voor de uitrol van de Green Deal en uniformering van de financiële- en duurzaamheidsrapportagekader.


Voor duurzaamheid zijn naast checklists, ook vooral ambities en doelstellingen nodig. Enter SURA + ESG-management. “ESG” staat voor milieu, sociaal en bestuurlijk. Dit zijn de criteria die worden gebruikt om de duurzaamheids- en maatschappelijke impact van een bedrijf te beoordelen. Bij SURA starten we onze duurzaamheidstrajecten altijd Bottom up op basis van het DNA van jouw organisatie, stand van zaken en sectorale ambities.


Wij vertrekken vanuit een longlist naar een shortlist gedragen ESG thema’s en deze wegen we af volgens de dubbele materialiteit alvorens de ESRS in te duiken, deze GAP analyse gebeurt doorheen het traject van de DMA (dubbele materialiteit analyse).


Hierdoor wordt jouw ESG strategie persoonlijk, tastbaar en visueel. Het ideale startpunt voor een duurzaamheidsstrategie met metrics en targets, processen, policies, verantwoordelijkheden en vooral zichtbare speerpuntprojecten en actie!
 

148 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page