top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSofie Rapsaet

Nieuwe call: Recyclagehub

Bijgewerkt op: 10 jun. 2022
De Vlaamse regering heeft in het kader van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ de tweede (en voorlopig laatste) oproep Recyclagehub, via de OVAM gelanceerd.


De subsidie richt zich op ondernemingen die een substantiële investering willen doen in recyclagetechnieken die de ‘stand der techniek' overtreft. Vlaanderen wil projecten ondersteunen die innovatieve processen uitwerken waarbij afvalstoffen worden omgezet naar grondstoffen. Dit kan gaan over recyclage of voorbereiding op recyclage, waardoor er minder afvalstoffen moet verwijderd worden of een hoogwaardigere recyclage mogelijk. Het kan ook gaan over nieuwe technieken die het mogelijk maken om recyclaten in te zetten in (al dan niet bestaande) productieprocessen. De steun kan enkel worden toegekend voor de recyclage van door andere ondernemingen geproduceerd afval.


Ter inspiratie kunt u de goedgekeurde projecten van de eerste call doornemen: Deze geven aan welk type projecten OVAM voor ogen ziet, maar zijn zeker geen beperking.


De oproep richt zich op alle ondernemingen (klein, middelgroot en groot + intercommunales) die willen investeren in nieuwe, innovatieve recyclage-activiteiten in Vlaanderen. Echter worden er enkel substantiële investeringen ondersteund (minstens 500.000€), de steun bedraagt maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie t.o.v. conventionele recyclage technologieën. Het maximale steunbedrag per project is 3 miljoen euro. De investeringen mogen pas uitgevoerd worden na eventuele goedkeuring, en moeten volledig gerealiseerd worden binnen de 3 jaar na toekenning van de steun.

De tweede call loopt van 30 mei tot 22 augustus 2022 en heeft een budget van 15 miljoen euro. Als uw bedrijf investeringen plant voor verregaande recyclage, komt u misschien in aanmerking.

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page