top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSofie Rapsaet

Oproep proeftuinen droogte 2022

Bijgewerkt op: 22 mrt. 2022

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft zojuist de oproep voor proeftuinen droogte 2022 gelanceerd. Hierbij wordt steun verleend aan waterbesparende samenwerkingsverbanden.
Als onderdeel van de Blue Deal, wil Vlaanderen deze oproep gebruiken om inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste te verhogen en te streven naar circulair watergebruik. Dit is de 4de oproep proeftuinen droogte, hierbij werden enkele aanpassingen doorgevoerd. Er is ongeveer 5,5 miljoen euro aan subsidiebudget beschikbaar.


Projecten die in aanmerking komen moeten de waterbeschikbaarheid verhogen, en circulair watergebruik bevorderen binnen gebieden met waterstress. Dit kan onder meer door in te zetten op waterbesparende maatregelen, alternatieve waterbronnen en circulair watergebruik om zo het gebruik en de afhankelijkheid van primaire waterbronnen terug te dringen. Enkele voorbeelden van initiatieven:

  • Het gebruik van regenwater maximaliseren;

  • Water lokaal zuiveren en hergebruiken;

  • Zorgen voor de juiste waterkwaliteit voor elke toepassing;

  • Water lokaal laten infiltreren en zo weinig mogelijk afvoeren in de riolering.

Alle samenwerkingsverbanden van drie of meer partijen (bedrijven, maar ook non-profit en overheidsbedrijven kunnen optreden als volwaardige partner) die door uitwisseling van waterstromen een lokale (potentiële) waterschaarste aanpakken, kunnen een projectvoorstel indienen. De aanvraag tot subsidiering bedraagt minstens 50.000 euro en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting.


Een eerste voorstel moet uiterlijk op 30 mei 2022 worden ingediend, waarna een begeleidingsfase volgt met uiteindelijke indiening voor 7 september 2022. Goedgekeurde projecten worden in de loop van december 2022 op de hoogte gebracht. De projecten moeten voltooid worden tegen het voorjaar van 2026.


Op de website van de VMM zijn enkele voorbeelden terug te vinden van reeds goedgekeurde projecten.


In 2021 werden 6 projecten goedgekeurd waarvan maar liefst 2 projecten door SURA-impact werden bijgestaan in de opmaak en begeleiding

Indien je bezig bent met een project of mogelijkheden ziet omtrent samenwerkingsverbanden rond waterhergebruik, weerbaarheid, circulair gebruik van water, … in een stedelijk, landelijk of gemengd gebied neem dan zeker contact met ons op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn binnen deze projectoproep.

46 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page