top of page
Zoeken
 • joachim893

Zekerheid over impact met Science Based Targets Initiative (=SBTi)

Het Science Based Targets Initiative stelt bedrijven in staat om haalbare reductiedoelstellingen te definiëren die gestoeld zijn op de meest actuele klimaatwetenschappelijke evidentie. Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende toonaangevende wetenschappelijke instituten op het vlak van klimaatwetenschap.

Bedrijven/organisaties die Science-based targets stellen, krijgen zekerheid dat hun inspanningen op het vlak van emissiereductie effectief bijdragen aan de doelstelling om de CO2-emissies te halveren tegen 2030, en om CO2-neutraal te zijn tegen 2050 (net-zero) en dit in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015). SBTi garandeert de kwaliteitsborging en standaardisering van de door de bedrijven gedefinieerde doelstellingen.

Wie kan deelnemen?


SBTi heeft een programma uitgewerkt voor zowel grote ondernemingen (≥ 500 werknemers) als KMO’s (<500 werknemers). Sinds de oprichting in 2015 namen eind 2021 wereldwijd al 2.200 bedrijven deel aan het initiatief. Deze 2.200 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 30% van de wereldwijde marktkapitalisatie. Tussen 2015 en 2020 werd hierdoor al een emissiereductie (scope 1 en 2) gerealiseerd van 29% (=419 Mt CO2e). In het eerste kwartaal van 2022 traden reeds een 500-tal bedrijven toe.


(bron: Science Based Targets Initiative annual progress report, 2021 – versie 1.2)


Waarom deelnemen?


Naast het reeds eerder genoemde voordeel dat de deelnemende bedrijven zekerheid krijgen dat hun inspanningen effectief bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, zijn er ook andere incentives om deel te nemen aan SBTi (YouGov survey, 2018)

 • Versterken van merkreputatie

 • Verhogen van vertrouwen van investeerders

 • Zich wapenen tegen nieuwe regelgeving

 • Bevorderen van product- en procesinnovatie

 • Besparingen in grondstoffen

 • Verhogen concurrentiekracht


(bron: Science Based Targets Initiative annual progress report, 2021 – versie 1.2)


Procedure voor grote ondernemingen (≥ 500 werknemers)


Grote ondernemingen kunnen Science-based targets opmaken en indienen via onderstaand stappenplan:

 • Stap 1: Online registratie + indiening engagementsverklaring

 • Stap 2: Ontwikkelen van een target volgens SBTi-criteria (max. 24 maanden na stap 1)

 • Step 3: Indienen van target + validatieproces

 • Step 4: Communicatie over gevalideerde target

 • Step 5: Monitoring en rapporteren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Science-based targets (SBTs) en Science-based net-zero targets. Science-based targets zijn doelstellingen op korte termijn (5-10 jaar). Science-based net-zero targets zijn doelstellingen op lange termijn (uiterlijk 2050). Deze net-zero status wordt verleend aan bedrijven waarvan de GHG-emissies geen impact op het klimaat hebben.

Bedrijven kunnen zich enkel engageren voor Science-based net-zero targets als ze al gevalideerde Science-based targets op korte termijn hebben.

De validatie van een door een bedrijf ingediende Science Based Target gebeurt enkel als de target voldoet aan de door SBTi geformuleerde criteria en aanbevelingen. Voor sommige sectoren zijn er ook sector-specifieke vereisten opgesteld waaraan voldaan moet worden. Een team van experts voert dit validatieproces uit. De criteria die SBTi hanteert hebben betrekking op ambitieniveau, timing (referentiejaar/streefjaar), scope, … De finale doelstelling om de globale CO2-emissies te halveren tegen 2030, en om CO2-neutraal te zijn tegen 2050 worden hierbij als leidraad gebruikt.

Eénmaal een target wordt gevalideerd, verschijnt de target op de SBTi- website.


(bron: Science Based Targets Initiative annual progress report, 2021 – versie 1.2)


Procedure voor KMO's (< 500 werknemers)


KMO’s moeten de standaard validatieroute (zie hierboven) niet volgen, maar kunnen onmiddellijk kiezen uit twee voorgedefinieerde routes:

 • Stellen van near-term science-based target = absolute scope 1 en 2 GHG-emissiereductiedoelstellingen die bereikt moeten zijn binnen de 5 à 10 jaar na de referentiedatum (uiterlijk 2030). In tegenstelling tot grote ondernemingen moeten KMO’s geen target stellen voor hun scope 3 emissies. Er wordt wel vereist dat ze zich engageren om hun scope 3-emissies te meten en te reduceren.

 • KMO’s die verder willen gaan, kunnen ook net-zero targets (bovenop de near-term Science-based targets) stellen. Deze long-term science-based targets zijn absolute scope 1, 2 en 3 GHG-emissiereductiedoelstellingen die uiterlijk in 2050 moeten behaald zijn. Daarnaast moeten KMO's zich engageren om residuele emissies te neutraliseren als de long-term science-based target is gerealiseerd.

Stappenplan voor KMO's:

 • Stap 1: Online registratie

- Stellen van target (minimale GHG-reductie van 4,2% per jaar)

- Omschrijving van activiteiten die verantwoordelijk zijn voor scope 1 en 2 emissies

- Engagement om jaarlijks GHG-emissie-inventaris te publiceren

- Uploaden van meest recente GHG-emissie-inventaris

(cfr. Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting en Scope 2 Guidance)

 • Stap 2: Due diligence door SBTi + goedkeuring

 • Stap 3: Bevestiging + publicatie door SBTi

SBTi kan voor jullie bedrijf een garantie kan bieden op juiste en correcte informatie. Het lijkt misschien een grote stap, maar als je hierop voorbereid bent, voldoe je snel aan alle nieuwe regelgeving. Contacteer ons voor meer informatie!

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page