top of page
Zoeken
  • Louise Brille

Carbon Accounting

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2022

Steeds meer bedrijven starten met carbon accounting. Voor een 11.700 grote bedrijven in Europa is dit verplicht door de Non-Financial Reporting Directive. Deze regelgeving zal binnenkort worden uitgebreid door de Corporate Sustainabilty Reporting Directive. Naast de regelgeving zijn er ook andere factoren die een rol spelen zoals de klant die steeds milieubewuster wordt, maar ook de markt waarin een bedrijf opereert speelt een belangrijke rol.

Zo kan carbon accounting belangrijk worden, bijvoorbeeld als concurrenten hiermee aan de slag gaan of als jouw bedrijf toelevert aan een bedrijf dat zelf de CO2 in kaart brengt en dit ook van haar klanten verwacht.
Wat is Carbon accounting nu juist?


De ecologische voetafdruk van een persoon, maar ook de levenscyclusanalyse (LCA) van producten zijn al langer gekend. De broeikasgasuitstoot van een bedrijf kan echter ook bepaald worden. Dit wordt gedaan aan de hand van carbon accounting. De meest gebruikte standaard hiervoor is het Greenhouse Gas Protocol.


Er wordt gesproken over 3 'scopes'.


Scope 1 is de directe uitstoot van het bedrijf en bestaat uit 4 categorieën:

- opwekking van elektriciteit, warmte of stoom;

- fysieke of chemische processen;

- transport van materialen, producten, afval en werknemers;

- vluchtige emissies.


Scope 2 is de indirecte uitstoot voor aangekochte energie.


Scope 3 brengt de up- en downstream uitstoot in rekening en vertegenwoordigt vaak de grootste uitstoot (>70%) .


Binnen het Greenhouse Gas Protocol wordt er rekening gehouden met 7 belangrijke broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3) die worden uitgedrukt in CO2eq.Wat betekent dit voor jouw bedrijf?


Het bijhouden van de broeikasgasboekhouding heeft zo zijn voordelen. Belangrijkste is dat er een baseline wordt vastgesteld. Een bedrijf heeft dus een duidelijker zicht op de broeikasgasuitstoot waarvoor het verantwoordelijk is. Aan de hand van jaarlijkse berekeningen en rapportage kunnen de emissies in de tijd worden vastgelegd. Carbon accounting maakt het mogelijk om de bedrijfsactiviteiten met de grootste impact vast te stellen. Daardoor kunnen er ook concrete, duidelijke, en meetbare doelen gesteld worden om deze te beperken. Daarnaast kan een carbon rapport opgesteld worden om de realisaties in beeld te brengen. Dit kan potentiële klanten een extra overtuiging bieden. Doordat jouw bedrijf zicht krijgt op de uitstoot van jullie bedrijfsactiviteiten, is het niet alleen mogelijk deze te beperken, maar kan er ook gekozen worden om te investeren in offset projecten, om de impact te compenseren.


Ook voor bedrijven die niet verplicht een carbon accounting moeten opstellen, biedt het dus een grote meerwaarde.


Welke stappen moeten gevolgd worden?


De eerste en belangrijkste stap is het bijhouden van data in verband met de bedrijfsactiviteiten. Meestal wordt de uitstoot van broeikasgassen niet rechtstreeks gemeten, maar wordt dit berekend aan de hand van activiteiten data en emissiefactors.


Enkele voorbeelden zijn: het bijhouden van transport afstanden en vervoersmiddel, brandstof verbruik voor verwarming, elektriciteitsverbruik en/of opwekking, … Inzicht in dit type informatie is in vele bedrijven al toegankelijk, maar moet dus gestructureerd worden bijgehouden. Het is aan te raden om een externe te raadplegen in deze complexe oefening, aangezien grenzen moeten worden vastgesteld en berekeningen nodig zijn.


Aan de hand van software zoals die van Carbon+Alt+Delete, die hier specifiek een tool voor ontwikkelde, wordt alles duidelijk bijgehouden en in kaart gebracht.


Ook voor kmo's


Carbon accounting is niet enkel van belang voor de grote spelers op de markt, maar ook kmo’s kunnen hier voordelen uithalen. Doordat steeds meer grote bedrijven hier om vragen, kan het als toeleverancier dan ook essentieel zijn om jouw voetafdruk op te volgen. In de toekomst zal carbon accounting enkel nog belangrijker worden om de klimaattransitie mogelijk te maken.


Indien je als bedrijf de eerste stappen wil zetten in verband met carbon accounting, kan je ons altijd vrijblijvend contacteren voor advies of begeleiding.

63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page