top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverTine Buysens

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt de nieuwe norm!

Er werd tijdens het verlof goed doorgewerkt: De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) werden op 31 Juli 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie voor alle bedrijven onderworpen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)CSRD, ESRS, ESG… what!?


De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een Europese wet die in aanmerking komende bedrijven verplicht jaarlijkse duurzaamheidsrapporten uit te brengen. De ESRS (European sustainability Reporting Standards) schetsten hoe en welke informatie en ESG-maatstaven (Environment, Social, Governance) bedrijven aan de Europese toezichthouders moeten rapporteren om aan de CSRD te voldoen.


ESG is een raamwerk om de duurzaamheid van een bedrijf te evalueren via de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en bestuurspraktijken. De ESRS moeten deze binnen de EU nauwkeuriger, gemeenschappelijker, consistenter, vergelijkbaar en gestandaardiseerd maken, net als financiële boekhouding en rapportage.


De EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) en de Europese Commissie hebben samengewerkt met de ISSB (International Sustainability Standards Board) en het GRI (Global Reporting Initiative) om ervoor te zorgen dat de ESRS goed aansluiten.


CSRD scope: wie moet wanneer aan voldoen aan de nieuwe CSR richtlijn?


De verplichtingen gelden vanaf 2025 voor grote ondernemingen die nu vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (=NFRD). Vanaf 2026 moeten ook andere grote ondernemingen hieraan voldoen. Met grote ondernemingen bedoelt men ondernemingen die minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:


  • 250 werknemers

  • 40 miljoen euro omzet

  • 20 miljoen euro balanstotaal


Vanaf 2027 geldt de CSRD ook voor beursgenoteerde KMO’s en wordt voor niet-beursgenoteerde KMO’s een lichtere CSRD-variant gebruikt.

Duurzaamheidsverslaggeving zal uiteindelijk voor alle ondernemingen belangrijk worden, al was het maar omdat stakeholders steeds meer belang hechten aan het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen.


Wat kan je nu al doen om voor te bereiden op CSRD en ESRS?

1. Maak jezelf vertrouwd met de richtlijnen en blijf up to date


  • Je vindt de laatste versies van de standaarden terug op de website van EFRAG.

  • Volg de laatste communicatie en updates van de Europese commissie hier.

2. Evalueer de huidige stand van zaken van jouw bedrijf Licht huidige praktijken op vlak van duurzaamheid (rapportage) door en zet deze af tegen de vereisten van de CSRD en ESRS. Deze oefening zal de hiaten aan het licht brengen en vormen de basis voor een actieplan.3. Start altijd met een materialiteitsstudie

Het proces van de materialiteitsstudie en de dubbele materialiteit moet beschreven staan in het uiteindelijke rapport. Enkel over de thema’s die materieel worden bevonden ben je verplicht te rapporteren.

Sowieso werkt je met een goeie duurzaamheidsstrategie op de belangrijkste thema’s voor je bedrijf en haar impact op planeet en maatschappij.

Dubbele materialiteit, what!? Financiële materialiteit: Rapporteren over thema’s relevant voor financiële resultaten van een bedrijf – risico's en opportuniteiten (Outside-in)

Bv. Grondstoffen schaarste, reputatierisico’s of Co2-heffingen


Impact materialiteit: Rapporteren over de maatschappelijke en milieu - impact (inside-out)

Bv. Schade aan biodiversiteit, mensenrechtenschendingen, positieve bijdrage aan eerlijke arbeidsomstandigheden
4. Begin met datacollectie

Begin met het verzamelen en organiseren van gegevens over de verschillende duurzaamheidstopics relevant voor je bedrijf. Zet datapunten uit op een dashboard en ga op zoek naar goeie tools voor efficiënte opvolging.5. Zet een ESG kerngroep op: interne opvolging en terugkoppeling

Realistische, meetbare, opvolgbare en ambitieuze KPI’s vormen de ruggengraat van je duurzaamheidsstrategie.


Zorg dat er beleid en doelstellingen zijn bepaald in een duidelijke duurzaamheidsstrategie en houdt afdelingshoofden verantwoordelijk voor hun relevante KPI’s. Zorg voor regelmatige opvolging en interne terugkoppeling.6. Betrek alle stakeholders van in de beginfase: input en communicatie. Verbindt mensen aan je verhaal dankzij duurzame storytelling.

Feedback van belanghebbenden kan waardevolle inzichten verschaffen in de relevantie en bruikbaarheid van uw duurzaamheidsrapporten. Wees transparant. Door regelmatig te communiceren bevorder je het vertrouwen in je organisatie over de stappen die je zet op het gebied van duurzaamheid.

Zorg voor een goeie stakeholdersanalyse en breng iedereen die een belang heeft in wat je bedrijf doet, beïnvloed wordt door de activiteiten, macht heeft en tegenwind biedt in kaart. Door partnerschappen aan te gaan creëer je de grootste win.


7. Tenslotte overweeg je best om je te laten begeleiden door sustainability experts zoals SURA Impact.

Wij stroomlijnen en versnellen je duurzaamheidstraject op maat dankzij de laatste inzichten en expertise.


66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page