top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWout Desloovere

Duurzame subsidies in 2023

Bijgewerkt op: 5 jan. 2023

Benieuwd welke innovatieve en duurzame projecten in 2023 steun kunnen krijgen? Ontdek hieronder enkele van de steunmaatregelen we dit jaar mogen verwachten.


Ecologische investeringen


Ecologische investeringen worden ook in 2023 verder aangemoedigd via de Ecologiepremie+. De limitatieve technologieënlijst zal in januari 2023 worden uitgebreid zodat meer duurzame technologieën en bedrijven in aanmerking komen. Als je investeert in een technologie die op de lijst staat, kan je steun aanvragen.


Daarnaast is er een volledig nieuw steunmechanisme: de GREEN-investeringssteun. Hierbij worden ondernemingen ondersteund die de transitie maken van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie en/of die hun totale energieverbruik verminderen. Investeer je in een duurzame technologie die niet in aanmerking komt voor de ecologiepremie+, dan kom je misschien in aanmerking voor de GREEN-investeringssteun, waarbij engineering, investering en installatiekosten worden gesubsidieerd. Projecten vanaf €50.000 euro komen in aanmerking.


Voor grote investeringen in ecologische technologieën (>€3.000.000), is er nog de strategische ecologiesteun.Groene energie en warmte

De call Groene Stroom komt in 2023 terug met drie calls voor middelgrote zonne-energie installaties en/of kleine en middelgrote windturbines. De eerste call loopt vanaf begin maart voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen. De tweede en derde call zijn voorzien voor juni en oktober.


Over de call groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming is er momenteel nog niet veel gekend, maar we verwachten wel een nieuwe oproep in 2023.


Vergroening

De voorbije jaren hebben aangetoond hoe belangrijk groenzones zijn in de omgeving. Velen hebben geen toegang tot een stukje groen in de buurt. De overheid stimuleert bebossing en vergroening op verschillende manieren. Tegen de zomer zal er een nieuwe oproep Natuur in je Buurt beschikbaar zijn. Natuur in je Buurt wil bijdragen aan bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen. Plannen om jouw omgeving of bedrijventerrein te vergroenen? Contacteer ons gerust.Strategische investeringen en opleidingen


Onder de Strategische Transformatiesteun worden opleidingen en investeringen gesteund voor internationaal gerichte ondernemingen (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die een sterke innovatieve transformatie willen doorgaan. In de steunmaatregel staan innovatie, internationale economische competitiviteit, kennisdisseminatie en duurzaamheid centraal. Daarnaast is er een grens van € 500.000 steun, met in uitzonderlijke gevallen een grens van € 1.000.000, indien de transformatieprojecten een uitzonderlijk belang hebben op vlak van duurzaamheid of klimaat. Een klimaatplan is dan ook noodzakelijk om een strategische transformatiesteun aan te vragen.Circulair, innovatief, digitaal of internationaal groeien

Ook in 2022 zijn er drie thematische oproepen van de Vlaio kmo-groeisubsidie gepland. De eerste oproep loopt in vanaf 27 maart tot 22 mei 2023, de tweede na de zomer en de derde in december. Telkens gaat het om dezelfde vier maatschappelijke thema’s: duurzaam en circulair ondernemen, innovatie, internationalisering en digitalisering. Wil je voor één van die vier thema’s beroep doen op een strategisch profiel of een externe dienstverlener? Vraag ons gerust naar meer informatie om te weten of jullie groeitraject in aanmerking komt.

Innoveren voor een duurzamere wereld

Innovatie en R&D staat steeds meer in functie van het verduurzamen van product of processen of in het reduceren van afval. We zien een verschuiving van accenten naar de ontwikkeling van producten, processen of businessmodellen die de footprint van bedrijven sterk naar beneden halen. Ook in 2023 blijft steun voor Ontwikkelingsprojecten één van de meest toegankelijke en bruikbare steunmechanismen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om steun aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie. Deze laatste zijn een voortraject waarbij bepaalde technologische en andere vragen eerst tijdens een kort traject kunnen onderzocht worden. Voor grote ondernemingen zal er vanaf 1 januari 2023 extra belang worden gehecht aan het klimaatplan voor grote ondernemingen.Europese projecten


Naast subsidies afkomstig van de VLAIO en de Vlaamse overheid zijn er ook nog steeds vele mogelijkheden binnen Europa, waarbij er steeds meer gefocust wordt op thema's zoals circulariteit, biodiversiteit, innovatie, ... Zo zijn er mogelijkheden binnen de Interreg programma's, Horizon Europe en specieke oproepen per sector.


We doen een vrijblijvende subsidiescan bij bedrijven die inzetten op een duurzame toekomst en zien hoe de doelstellingen op die manier nog hoger kunnen worden gelegd.

90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page