top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSofie Rapsaet

Nieuwe call: Natuur in je buurt

Bijgewerkt op: 10 jun. 2022

De projectoproep Natuur in je Buurt van Agentschap voor Natuur en Bos ondersteunt projecten die door natuurontwikkeling of de aanleg van natuurelementen tegemoetkomen aan een maatschappelijke nood. Tegelijk dragen deze projecten bij aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur, die de biodiversiteit ondersteunt.


De oproep richt zich op overheden, verenigingen, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, en organisaties. Ook private ontwikkelaars kunnen een project indienen. Het project zelf mag nog niet in uitvoering zijn. De uitvoering moet gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar (opstart binnen een termijn van één jaar).


Enkele voorwaarden:

  • Het project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte of tot een verbetering van de natuurkwaliteit.

  • Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft, moeten de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer gevolgd worden.

Onder andere de volgende kosten komen in aanmerking:

  • Voorbereidende werken en grondwerken

  • Groenaanleg en groenbeheer

  • Werken aan waterlopen

  • Infrastructuur

  • Voorbereiding en begeleiding

Natuur in je buurt financiert 75%, met een maximum van 150.000 euro. De oproep van 2022 staat open tot 8 Augustus.

37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page