top of page
Zoeken
  • joachim893

Nieuwe Europese richtlijn CSRD goedgekeurd

Op 10 november 2022 heeft het Europese Parlement de nieuwe richtlijn: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd. Deze richtlijn zal tot gevolg hebben dat ondernemingen meer verantwoordelijkheid zullen dragen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu en zal mee moeten bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal van 2019, namelijk om duurzame economische groei te stimuleren en om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Inhoud?

Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over de milieu-impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Met de CSRD wil de Europese Commissie standaarden vastleggen waarmee men de inhoud van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie zal bepalen binnen alle lidstaten. Men beoogt hiermee de duurzaamheidsverslaggeving meer betrouwbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast is de doelstelling dat de duurzaamheidsinformatie vergelijkbaar wordt tussen ondernemingen

Daarnaast moet deze informatie over ESG-topics (Environmental, Social, Governance) ook opgenomen worden in het neer te leggen jaarverslag, en in een centrale EU-database.


Welke informatie moet gerapporteerd worden?

Het dubbele materialiteitsprincipe vormt de basis voor deze duurzaamheidsrapportering. Concreet houdt het materialiteitsprincipe in dat bepaald wordt welke duurzaamheidsaspecten het meest relevant (materieel) zijn voor de organisatie en haar stakeholders. Enerzijds moet een bedrijf rapporteren over belangrijke duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen voor de organisatie, zoals water- en droogteschade, reputatierisico’s of CO2-heffingen. Dat wordt vaak aangeduid als ‘outside-in’: de (financieel) materiële impact op de organisatie. Aan de andere kant gaat het over de (potentiële) impact, positief of negatief, die de organisatie heeft op mensen en milieu. Dit perspectief heet ‘inside-out’. Denk aan schade aan biodiversiteit, mensenrechtenschendingen of een positieve bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem.


Wanneer?

De verplichtingen gelden vanaf 1 januari 2024 voor grote ondernemingen die nu vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (=NFRD). Vanaf 1 januari 2025 moeten ook andere grote ondernemingen hieraan voldoen. Met grote ondernemingen bedoelt men ondernemingen die minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:

  • 250 werknemers

  • 40 miljoen euro omzet

  • 20 miljoen euro balanstotaal

Vanaf 1 januari 2026 geldt de CSRD ook voor beursgenoteerde KMO’s en wordt voor niet-beursgenoteerde KMO’s een lichtere CSRD-variant gebruikt.

Duurzaamheidsverslaggeving zal uiteindelijk voor alle ondernemingen belangrijk worden, al was het maar omdat stakeholders steeds meer belang hechten aan het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen.


Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe richtlijn ook kansen biedt om de duurzaamheidsaanpak van uw onderneming vorm te geven of verder uit te werken. Heeft u behoefte aan expertise om dit proces te starten? Of zoekt u naar manieren waarop u uw huidige aanpak kunt verenigen met de eisen van huidige en toekomstige wetgeving?

SURA helpt u op maat en tempo van uw bedrijf. Hands-on, betrokken en correct.


75 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page