top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverTine Buysens

Greenwashing? Vermijden!

Sommige bedrijven beweren impliciet of expliciet dat ze meer doen voor het milieu dan het geval is. Ze laten hun producten of diensten dus “groener” lijken dan ze in werkelijkheid zijn: ze doen aan greenwashing.

Om de consument ertoe aan te zetten duurzamer te consumeren is betrouwbare, duidelijke, relevante, vergelijkbare en verifieerbare informatie over de belangrijkste milieueffecten van producten (goederen en diensten) of organisaties cruciaal.


Pas dan kan je als consument een weloverwogen "duurzame" aankoopbeslissing nemen.


Als de beweringen fout of misleidend zijn of als ze niet geverifieerd kunnen worden, dan is er sprake van greenwashing. De verkoper neemt een loopje met de waarheid en stelt zijn product of dienst dus groener voor dan die in werkelijkheid is.


Dat is een vorm van oneerlijke handelspraktijken en daarom verboden in België. Overtreders riskeren boetes tot 80.000 euro.


Onderstaande vuistregels helpen je marketing- en communicatie afdeling greenwashing te vermijden:

  1. Eerlijkheid: Milieuclaims mogen de consument niet misleiden en de grondslag ervan moet duidelijk zijn. Vertel ik het hele verhaal? Slaat de claim niet op één aspect van mijn product of bedrijf?

  2. Bewijzen: Marketeers moeten over robuust bewijsmateriaal beschikken voor milieuclaims die als objectief en vatbaar voor staving kunnen worden opgevat. Wekt mijn claim de algemene indruk dat de voordelen voor het milieu groter zijn (of de schadelijke effecten minder groot) dan in werkelijkheid het geval is? Is het bewijs onafhankelijk onderzocht en actueel?

  3. Informatie: Commerciële communicaties mogen geen essentiële informatie weglaten. In sommige gevallen kunnen marketeers alternatieven gebruiken om deze informatie toegankelijk te maken. Is mijn claim niet te generiek? Wat specifiek maakt mijn product, dienst of bedrijf duurzaam? Link naar webpagina met duurzaamheidsinformatie.

  4. Levenscyclus: Algemene milieuclaims moeten op de volledige levenscyclus van hun product of activiteit gebaseerd worden Slaat de claim op het hele product (en niet op een deel ervan) tijdens de volledige levenscyclus?

  5. Vergelijkingen: De in commerciële communicaties vergeleken producten moeten in dezelfde behoeften voorzien of voor dezelfde doeleinden bestemd zijn. Vergelijkt de claim appels met appels?

  6. Het naleven van de regels: Marketeers moeten in hun communicatie alle informatie over de milieu-impact van de aangeprezen producten opnemen die vereist wordt door de wetgeving.

Contacteer SURA en wij helpen om jouw duurzaamheidsclaims te onderbouwen.

Meer weten? Lees de tips op tegroenomwaartezijn en de guidelines van het FOD Economie.

Lees hoofdstuk D over milieuclaims van de ICC Code voor reclame en marketingcommunicatie.

Lees ook onze blogpost over de Green Claim Directive vanuit Europa. Deze richtlijn om greenwashing tegen te gaan werd in februari goedgekeurd. Deze bevat een lijst met wat wel en niet mag gecommuniceerd worden op vlak van duurzaamheid en zal in voege treden in september 2026.
28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page