top of page
Zoeken
  • Louise Brille

#Wereldwaterdag

Wereldwaterdag

Vandaag, 22 Maart is Wereldwaterdag. Een dag om de wereldwijde waterproblematieken kenbaar te maken en het belang te benadrukken van een veilig en duurzaam watersysteem. De komende weken staan er daardoor veel initiatieven om de kwaliteit van water en slim watergebruik te stimuleren op de agenda.Ecosystemen, mensen en bedrijven kunnen niet overleven zonder water. Denk maar aan de koelprocessen, het spoelen, het transport, de hygiëne, het kweken van gewassen, het huishoudelijk gebruik ...


De laatste jaren is er enorm ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van water. Sinds de zomer van 2020 gaat Vlaanderen de strijd aan tegen droogte en waterschaarste met de Blue Deal. Centraal staan circulair watergebruik, vernatting en minder verharding. Het belang kan niet worden onderschat. De hoge bevolkingsdichtheid, de lage waterbeschikbaarheid en het hoge waterverbruik maken van Vlaanderen een van de meest droogtegevoelige regio's in Europa. Extreme weersomstandigheden nemen daarnaast door de klimaatverandering alleen maar toe.


Recente overstromingen bewijzen nog maar eens dat er heel wat inspanningen nodig zijn om ons te beschermen tegen droogte en overstromingen, in te zetten op proper water, ... en zo de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te bereiken.Rol van bedrijven

Veel sectoren zijn sterk afhankelijk van water. Denk aan de voedingssector of de recyclage sector. Stadswater blijft de belangrijkste primaire waterbron in bedrijfsprocessen. Deze afhankelijkheid van schaarser wordend water kan voor sommige bedrijven de continuïteit in het gedrang brengen in de toekomst. Daarom is het circulair inzetten van proceswater of het opvangen en zuiveren van regenwater belangrijker geworden.

Als bedrijven samenwerken kan er ook uitgewisseld worden en kan hemelwater van op een dak bijvoorbeeld gedeeld worden met naburige bedrijven.

Het is dus een groeiende prioriteit om voldoende snel te investeren in wateroplossingen zodanig dat bedrijven niet in een scenario van complete 'afschakeling' komen (zie afwegingskader prioritair watergebruik).


Cross-sectorale samenwerkingen zijn cruciaal om een oplossing te vinden voor de waterproblematieken.

Steun voor bedrijven die inzetten op water

In het kader van die Blue Deal lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij voor de vierde keer de oproep Proeftuinen droogte. De Proeftuinen moedigen nieuwe technieken en sectoroverschreidende samenwerkingen aan om de gevolgen van waterschaarste en droogte te beperken. Eind 2021 werden zes nieuwe proeftuinen goedgekeurd waarvan twee ondersteund werden door SURA IMPACT. In Suikerpark in Veurne en Panquin in Tervuren worden via een tweede waternet en een Water Services Company (WASCO) water beheerd en herverdeeld. Ook begeleidt SURA de ontwikkelingen op de site Suikerpark door in te staan voor het projectmanagement.


Onlangs waren er ook twee oproepen rond collectieve regenwaterprojecten en hergebruik effluent waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast is er ook steun voor individuele projectinvesteringen te vinden via de Oproep Blue Deal – waterbesparende investeringen waarvan de oproep voor 2022 verwacht wordt eind maart.


Steun genoeg dus om jullie ambities waar te maken! SURA diende al meerdere projecten in met succes. Expertise en motivatie in overvloed om steun en partners te vinden voor jouw waterbesparende oplossingen!


15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page