top of page
Zoeken
  • Louise Brille

Suikerpark Veurne hergebruikt eigen afval- en regenwater

Bijgewerkt op: 7 nov. 2022

Op de site ‘Suikerpark’ in het West-Vlaamse Veurne wordt een volledig nieuw en vooral slim waternet aangelegd om het eigen afval- en hemelwater te verzamelen, te zuiveren en te hergebruiken. De Vlaamse overheid heeft het licht op groen gezet voor een subsidie van in totaal 891.280 euro. Het gaat om het grootste project op het vlak van duurzaam waterbeheer van het land.


De West-Vlaamse Intercommunale WVI en projectontwikkelaar ION ontwikkelen samen een nieuw en duurzaam stadsdeel in Veurne met woningen, een bedrijventerrein en een natuurgebied. De site is volop in opbouw. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar water op de site zal toenemen in een gebied waar steeds vaker waterschaarste heerst. Om die te counteren, krijgt de hele wijk een tweede waternet.

“Vergelijk het met de regenwaterput van een huis, maar dan voor een hele wijk. Alle hemel- en afvalwater van het hele terrein zal worden samengebracht, ter plaatse gezuiverd en herverdeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle neerslag die op de daken van omliggende bedrijven valt, maar ook aan alle afvalwater van baden, douches, lavabo’s en wasmachines. In plaats van het in de riolering te laten wegstromen, zal dat allemaal worden gezuiverd en hergebruikt door gezinnen en bedrijven.” Kristof Vanfleteren, CEO van ION
Natuurbeheer

Retailgroep Colruyt Group, voedingsbedrijf PepsiCo, projectontwikkelaar ION en verschillende andere partners slaan de handen in elkaar voor dit innovatieve en grote project rond waterbeheer. Het nieuwe waternet is niet alleen slim omdat het alle water zuivert en hergebruikt, maar ook omdat het in de eerste plaats rekening houdt met het aangrenzende natuurreservaat. Zo zal het waterpeil van de grote vijver die als buffer dient voor het hemelwater constant worden gemonitord en is natuurbeheer prioritair. Op die manier wordt de site van in totaal 49 ha een stuk weerbaarder tegen zowel waterschaarste als wateroverlast.

“We geven het goede voorbeeld van hoe we kunnen omgaan met klimaatverandering en hoe we onze leefomgeving klimaatbestendig kunnen maken. WVI pioniert opnieuw als grondeigenaar en realisator van het duurzaam bedrijventerrein en natuurgebied, samen met de andere private en publieke partners.” Geert Sanders, algemeen directeur West-Vlaamse Intercommunale WVI


Verduurzaming wateraanbod

Niet alleen de omliggende natuur, maar ook wie op het systeem is aangesloten vaart wel bij het project. Het gerecupereerde water zal ter beschikking worden gesteld naast het stadswater. Daarvoor wordt een uniek financieringsmodel uitgewerkt: Water Service Company (WASCO) Suikerpark. Die instelling investeert in de nodige installatie, zuivering en leidingen.

Het project is het grootste in het subsidieprogramma ‘Proeftuinen droogte 2021’ van de Vlaamse overheid. Dat steunt zes partnerschappen voor een totaalbedrag van ruim 2,5 miljoen euro, waaronder nog een tweede project van de West-Vlaamse projectontwikkelaar ION in Tervuren. Het programma wil gemengde gebieden met industrie, residenties, natuur en landbouw aanmoedigen om te experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe manieren van waterbeheer.

De verschillende partners die samenwerken voor dit unieke project zijn:

  • Projectontwikkelaar ION, die investeert in de recuperatie van licht verontreinigd huishoudelijk afvalwater en hemelwater; dit in samenwerking met Water Experts en BOSAQ, die instaan voor advies en de zuiveringstechnologie voor hergebruik.

  • Voedingsbedrijf PepsiCo, dat het opgevangen hemelwater vanop de daken van het bestaande productiegebouw zal ter beschikking stellen van hergebruik en hiervoor de nodige investeringen uitvoert.

  • Aquaduin die investeert in een debietsmeter op de overloop van de Lovaart en staat mee in voor de peilsturing van de natuurbekkens.

  • Colruyt Group investeert in infrastructuur en stelt regenwater ter beschikking voor behoud van het natuurgebied en het reduceren van de stadswatervraag in de omgeving.

  • WVI, die als publieke partner, grondeigenaar en kennispartner waar nodig faciliteert en instaat voor de zorgplicht natuur en indien nodig het voorzien van een pomp op zonne-energie in het natuurgebied

  • Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water, die als onafhankelijke partner advies geeft over waterexpertise.

  • Duurzaamheidsbureau SURA-IMPACT, die het partnership bijstaat met projectmanagement.

  • Kenniscentrum voor land- en tuinbouw INAGRO zorgt voor de link met de watervraag bij de lokale landbouw.

  • Stad Veurne, die het samenwerkingsverband mee ondersteunt.


38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page