top of page
usgs-hLa0DSX4kdU-unsplash.jpg
Aanvraag en projectmanagement

Het selecteren van de geschikte steunmogelijkheden is één zaak, een goed onderbouwd subsidiedossier opmaken is een ander paar mouwen.

SURA begeleidt je doorheen het volledige subsidietraject. De thematische focus ligt op dossiers over circulariteit, duurzaam bouwen, hergebruik van afvalstromen, recyclage, verduurzaming van productieprocessen of circulair ontwerp. 

  • Het bepalen van de inhoudelijke structuur en focus van het project waarvoor je steun aanvraagt, volgens het kader van de overheid;

  • Het opmaken en schrijven van het aanvraagdossier, de budgettering, de verplichte administratieve stukken;

  • Het selecteren van en connecteren met partners die jouw project verder kunnen brengen (kennisinstellingen, andere bedrijven, overheden ...);

  • Projectmanagement van goedgekeurde dossiers: financieel- administratieve opvolging, rapportering, bewaken van projectverloop, organisatie van partnermeetings, communicatie van resultaten en contacten met de steunverlenende overheid. 

Doorheen de jaren is veel expertise opgebouwd. We schrijven parels van dossiers, mét een hoge kans op slagen. 

bottom of page