top of page
Circulaire businessmodellen

 

Rethink, redesign, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover, regenerate.

 

Circulaire strategieën kunnen opbrengen. Het is een andere manier van denken, waarbij je veel minder afhankelijk bent van primaire grondstoffen. We brengen mensen uit R&D, productie, financiën, aankoop en sales samen om te onderzoeken waar de winsten zitten. Er worden antwoorden gezocht op vragen als:

  • Zijn er reststromen of afval die kunnen verminderd of gevaloriseerd worden? 

  • Kan het ontwerp van producten of verpakkingen herbekeken worden? 

  • Kunnen (een deel van de) producten niet langer verkocht, maar verhuurd worden? Is terugname op het eind van de levensduur mogelijk? Hoe kan het ontwerp aangepast worden (modulair, uitneembaar, herstelbaar, ...)?

  • Welke extra kosten en nieuwe inkomsten genereert een nieuw businessmodel? Hoe lang duurt het voordat je je investeringen terugverdient? 

​​

We koppelen dit ook graag aan onze expertise rond subsidies, zodat nieuwe businessmodellen ook een financiële duw in de rug kunnen krijgen. 

aaron-burden-6DD9FJYj0Vo-unsplash.jpg
bottom of page