top of page
matt-howard-pCoXyXyroCk-unsplash.jpg
Carbon footprint

Voor een plausibel duurzaamheidsverhaal start je best met een corporate carbon footprint of CO2-voetafdruk. Het berekenen van de carbon footprint helpt om inzicht te krijgen in de impact van jouw activiteiten op het milieu en om maatregelen te nemen om deze impact te verminderen.

 

SURA gebruikt de software van Carbon+Alt+Delete (ISO 14064-1 gecertificeerd) en in lijn met Greenhouse Gas protocol. Samen met medewerkers van je organisatie verzamelen we gegevens over energieverbruik, aankopen, transport, verplaatsingen werknemers enzoverder. Deze cijfers vermenigvuldigen we met een emissiefactor en zo krijgen we de hoeveelheid broeikasgasemissies als gevolg van een bepaalde activiteit.

Naast de algemene emissies en gedetailleerde berekeningen voor activiteiten met een grote uitstoot, gaan we ook benchmarken en worden simulaties gemaakt voor mogelijke reductieplannen. Als klant krijg je ook toegang tot de software. Ten slotte kan de carbon footprint jaarlijks opnieuw worden berekend om zo de vooruitgang van je bedrijf op te volgen en duurzaamheidsdoelstellingen via meetbare targets op te volgen.

Een typische carbon footprint bestaat uit 3 fases:

CFP.png

 

Op basis hiervan kunnen acties gedefinieerd worden, zowel quick wins als acties op lange termijn om een klimaatplan op te stellen in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (SBTi) en EU-doelstellingen.

 

bottom of page