top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverTine Buysens

Een EU TAXONOMY snelgids

Bijgewerkt op: 9 feb.

Bedrijven moeten rapporteren welke economische activiteit als duurzaam kan worden beschouwd met betrekking tot zes milieu doelstellingen.De EU Taxonomie is een classificatiesysteem dat tot doel heeft om bedrijven aan te moedigen milieuvriendelijkere economische activiteiten te ontwikkelen of huidige projecten te verduurzamen.

Dit maakt deel uit van de inspanningen van de EU om duurzame financiën en investeringen te bevorderen door een gemeenschappelijke taal te bieden voor het identificeren van milieuvriendelijke activiteiten.

 • Bedrijven moeten rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en hierin zitten ook Taxonomie publicatievereisten.

 • Financiële instellingen rapporteren op hun beurt volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

 • Taxonomie maakt de brug tussen beide: bedrijven rapporteren welke deel van hun activiteiten duurzaam zijn en banken krijgen inzicht in de mate waarin ze geld investeren in duurzame bedrijven.

6 Milieudoelstellingen


De EU Taxonomie legt op wanneer een activiteit duurzaam is binnen volgende milieudoelstellingen:
In aanmerking komende sectoren


Niet alle sectoren vallen onder de EU Taxonomie.

 • De Climate Delegated Act (2021) beschrijft activiteiten en technische screeningcriteria voor de doelstellingen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Deze richten zich op 13 sectoren met een hoge koolstofuitstoot en sectoren die een overgang mogelijk maken.

 • In november 2023 kwam daar de Environmental Delegated Act (Taxo4) bij met een nieuwe set voor de overige milieu doelstellingen: water, circulaire economie, verontreiniging en biodiversiteit. Hiervoor komen 3 nieuwe sectoren en 5 reeds bestaande sectoren in aanmerking

Naast economische activiteiten die door hun eigen prestaties een directe substantiële bijdrage leveren aan de zes milieudoelstellingen, beschrijft de EU Taxonomie ook “enabling activities” die andere activiteiten in staat stellen hun prestaties te verbeteren of substantiële bijdrage te leveren.

De verordening erkent ook “transitional activities” in het kader van de doelstelling om de klimaatverandering te beperken. Het gaat om overgangsactiviteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn, maar die uiterst belangrijk zijn om de dringende overgang naar een klimaat neutrale economie te ondersteunen, in overeenstemming met een traject om de temperatuurstijging te beperken tot 1.5°C boven het pre-industriële niveau.


Aan de slag


1.    Identificeer de economische activiteiten van jouw bedrijf die onder de EU Taxonomie vallen (taxonomy-eligible activities)


Via het EU taxonomy compass kan je in aanmerking komende activiteiten opzoeken. Deze visualiseert de inhoud van de EU taxonomie en de Delegated Acts. Het taxonomiekompas wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe technische screeningscriteria en aanvullende economische activiteiten. Het zal ook herzieningen weerspiegelen in de toekomst.2. Classificeer op basis van 3 criteria (taxonomy-aligned activities)

 

 • Substantial contribution: de economische activiteit draagt bij aan ten minste een van de zes milieu doelstellingen. Enkel als een activiteit een substantiële bijdrage (niet-marginaal) levert in verhouding met de impact moet het geclassificeerd worden.

 • No Significant harm (DNSH): de economische activiteit brengt geen significante schade toe aan de overige milieudoelstellingen en verhindert niet dat de andere milieudoelstellingen worden bereikt.

 • Minimum Safeguards: het bedrijf zorgt voor naleving van de OESO-richtlijnen, de UN Guiding Principles, het ILO en het Mensenrechtenhandvest.


Via het EU taxonomy compass kan je deze technische screeningscriteria doorlopen per activiteit en milieu doelstelling.  

3. Bereken en rapporteer


Nu moet je bepalen hoeveel omzet, kapitaaluitgaven en bedrijfskosten verband houden met elk van deze activiteiten en kan je de totale EU taxonomie geschiktheid berekenen.


De  EU Taxonomy Calculator is een hulpmiddel om te voldoen aan de rapportageverplichtingen. Als je de juiste data ingeeft kan je de output (tabellen) in je CSRD duurzaamheidsrapport meenemen.


Tot nu toe is de EU Taxonomy Calculator alleen beschikbaar voor het berekenen van de omzet, CapEx en OpEx KPI's van niet-financiële ondernemingen voor de doelstelling "Matiging van de klimaatverandering".


Ook voor jou?


De EU Taxonomie is van kracht

 • Vanaf 2021 voor beursgenoteerde bedrijven

 • Vanaf 2025 voor alle grote bedrijven die onder de CSRD vallen (2/3: 250 FTE, 20mln € op balans, 40mln € net omzet).

 • Vanaf 2026 voor beursgenoteerde KMO’s.

 • Als KMO is het sowieso een goed idee om de EU Taxonomie te gebruiken om veerkracht, financieringsvoorwaarden en marketingkansen te verbeteren en zich zo voor te bereiden op de toekomst.


Wij helpen jou graag op weg!

 

 

145 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page