top of page
Zoeken
  • Louise Brille

Naar nieuwe duurzaamheidsverslaggeving

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2022

Bedrijven moeten in de komende jaren meer en anders rapporteren over hun impact op mens, milieu en maatschappij.


Vandaag moeten alleen “grote” organisaties met meer dan 500 werknemers een niet-financiële verklaring opstellen. Een duurzaamheidsrapportage is de verantwoording die bedrijven afleggen aan de maatschappij. Het gaat om de impact van het bedrijf op mens en milieu en om de beïnvloeding van duurzaamheidsaspecten op de prestatie, positie en ontwikkeling van jouw bedrijf (dubbele materialiteitsperspectief).


Dit jaar besliste de Europese Commissie in het kader van de Green Deal dat de kwaliteit van de huidige rapportering onvoldoende is en dat de groep “grote” organisaties moet worden uitgebreid.

Vanaf 2024 zullen 5 keer meer bedrijven een duurzaamheidsrapportering moeten publiceren

Je kan al zuchten bij de gedachte aan een bijkomende administratieve last, maar het is ook een opportuniteit. Het is de ideale gelegenheid om betrouwbaar te communiceren over hetgeen je al doet op vlak van duurzaamheid en het moment om grondig te reflecteren over wat beter kan. In een wereld waar alle stakeholders kritischer worden, is het een noodzakelijke tool om investeerders aan te trekken die in duurzame groei willen investeren, werknemers te houden en nieuwe aan te werven die een positieve impact willen nalaten. Als je met jouw bedrijf sterk en weerbaar wilt blijven in de toekomst, is verduurzaming essentieel. Steeds meer leveranciers of klanten zullen informatie van jou nodig hebben voor hun eigen rapportering.Wat verandert er?


Meer bedrijven vallen onder de regelgeving

Wanneer een organisatie minstens twee van de volgende criteria vervult, zal die vanaf 2024 onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen:

- gemiddeld aantal van meer dan 250 werknemers;

- een balanstotaal van 20 miljoen euro;

- een netto-omzet van 40 miljoen euro.


Ook beursgenoteerde kmo’s zullen vanaf 2026 aan bepaalde (lichtere) verplichtingen moeten voldoen. Voor andere kmo’s is rapporteren vrijwillig.


Waar financiële rapportering de verantwoordelijkheid is van één bepaald team van jouw bedrijf, vereist de duurzaamheidsrapportering de samenwerking van interdisciplinaire teams.

Verplichte standaarden en controle

Met de nieuwe regelgeving zullen er ook verplichte standaarden komen wat greenwashing moet vermijden en de vergelijkbaarheid moet bevorderen. Daarnaast komt er ook een verplichte controle op jouw duurzaamheidsrapportering. Duurzaamheidsrapportering wordt niet langer gezien als “niet-financieel” en dus niet belangrijk, maar als evenwaardig aan financiële informatie.


Ook vooruitblik

Een belangrijke inhoudelijke wijziging zorgt ervoor dat je niet enkel moet terugblikken op jouw prestaties, maar ook moet rapporteren over de toekomstige duurzaamheidsstrategie.SURA IMPACT kan je hierbij ondersteunen. Eerst en vooral kunnen we samen de nodige planning opstellen. De eerste belangrijke inhoudelijke stap is het reflecteren over de huidige strategie en processen. Daarnaast houden we verschillende stakeholder meetings om alle belangen te verzekeren en een winst voor iedereen te creëren. We meten aan de hand van Carbon accounting en andere parameters en bekijken daarbij de volledige waardeketen. SURA IMPACT helpt bij de authentieke storytelling en verzekert dat alle verplichtingen zijn vervuld in een mooi rapport dat intern de motor wordt voor motivatie, veranderingen en veerkracht.


83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page