top of page
Zoeken
 • joachim893

Nieuw: Klimaatplan verplicht bij VLAIO-steunaanvragen

Sedert 1 oktober 2022 moeten grote en/of energie-intensieve ondernemingen aantonen dat ze over een klimaatplan beschikken bij het indienen van een steunaanvraag bij VLAIO. De toelichting van het klimaatplan is een ontvankelijkheidscriterium voor de volgende subsidieprogramma’s:

 • Onderzoeksprojecten

 • Ontwikkelingsprojecten

 • Haalbaarheidsstudies

 • Baekelandmandaten

 • Innovatiemandaten Fase 2

 • Bedrijfspartners bij ICON projecten

 • Bedrijfspartners bij projecten die in het kader van een Speerpuntcluster worden ingediend

Bij een aanvraag voor strategische transformatiesteun geldt deze verplichting ook voor kmo’s.

Wie?

Grote ondernemingen zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers én met een jaaromzet van minstens €50 miljoen of een balanstotaal van minstens €43 miljoen.

Energie-intensieve ondernemingen hebben een finaal primair energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule op vestigingsniveau.


Welke onderdelen bevat toelichting klimaatplan?

De toelichting van het klimaatplan bestaat uit drie onderdelen:


 • Hoofdstuk 1: Administratieve gegevens aanvrager

 • Hoofdstuk 2: Aanpak energietransitie binnen onderneming

 • Hoofdstuk 3: Overzicht van de klimaatmaatregelen met vermelding timing, verwachte impact en vereiste randvoorwaarden

De informatie die moet aangeleverd worden is afhankelijk van de situatie:

 • Hoofdstuk 1 moet bij elke steunaanvraag ingevuld worden

 • Hoofdstuk 2 en 3 moeten enkel ingevuld worden indien de aanvrager gedurende de afgelopen 4 jaar nog geen door VLAIO aanvaarde samenvatting heeft ingediend

 • Bij toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst voor niet VER-bedrijven (enkel mogelijk voor energie-intensieve vestigingen) verschuift de deadline voor het opstellen van een klimaatplan naar 31/12/2024

 • Voor VER-bedrijven die toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2023-2026 volstaat de klimaatroadmap die moet worden ingediend bij Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen.

Hoe moet de info aangeleverd worden?

Format toelichting hoofdstuk 2 en 3

Welke info moet minstens vermeld worden?

Niet energie-intensieve vestiging van grote onderneming

vrij in te vullen

info over scope 1-activiteiten

Energie-intensieve vestiging van grote onderneming (niet VER-bedrijven*)

vrij in te vullen

info over scope 1 en 2-activiteiten met tijdshorizon 2030 en 2050

Energie-intensieve vestiging van grote onderneming (VER-bedrijven*)

standaard sjabloon klimaatroadmap (momenteel in ontwerp)

in ontwerp

* VER bedrijven zijn bedrijven die onderworpen zijn aan de handel in emissierechten


Opgelet: Andere criteria dan voor CRSD

Vanaf 1 januari 2024 vereist de Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD) van grote bedrijven dat ze rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Grote ondernemingen zijn in deze context ondernemingen met meer dan 250 werknemers én met een jaaromzet van minstens €40 miljoen of een balanstotaal van minstens €20 miljoen. Deze criteria voor de bepaling van de grootte van een onderneming komen dus niet volledig overeen met de criteria die van toepassing zijn voor VLAIO-steunaanvragen. Een onderneming wordt als groot beschouwd als het voldoet aan minstens twee van de in de tabel vermelde criteria, waarbij aan het criterium van het aantal werknemers steeds moet voldaan worden.

aantal werknemers

jaaromzet

balanstotaal

VLAIO-steunaanvragen

​>250

> €50 miljoen

​> €43 miljoen.

CSRD-richtlijn

>250

> €40 miljoen

> €20 miljoen

SURA begeleidt uw bedrijf bij deze nieuwe verplichting. Door onze expertise met grote subsidieprojecten enerzijds en de ervaring die we hebben met het opzetten van duurzaamheidsrapporten en begeleiding hierin, zijn we blij u te helpen!

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page