top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSofie Rapsaet

Houd u klaar voor de European Renovation Wave

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2022

De bouwsector mag een stevige duw in de rug verwachten: Vorige week lanceerde de Europa Commissie de Renovation Wave.


Gebouwen hebben een enorme impact op onze planeet: Ze zijn verantwoordelijk voor 40% van onze energieconsumptie en voor 36% van onze CO2 uitstoot. Deze beter isoleren en verwarmen maakt een groot verschil, maar het huidige ritme van 1% renovaties per jaar is veel te laag. Meer diepgaande renovaties die de energieperformantie van gebouwen met 60% verbetert, zijn nog zeldzamer: 0,2% per jaar.

De European Renovation Wave zet deze uitdaging om in een economische en sociale opportuniteit voor het hele continent.

Het gaat veel verder dan energie en CO2 besparen. Door gebouwen massaal te renoveren, worden per miljoen investeringen 12 tot 16 jobs gecreëerd, de boost die de vele (90%) kmo’s in de bouwsector nodig hebben na de Covid-19 crisis. Door de ambitie om het ritme van renovaties minstens te verdubbelen tegen 2030, wordt de vraag naar groene, energievriendelijke en circulaire bouwmaterialen gestimuleerd en wordt het vastgoed uiteindelijk meer waard.


Niet enkel woningen, ook niet-residentiële en publieke gebouwen zijn toe aan een grondige renovatiegolf.


Enkele sleutelprincipes in de strategie liggen vast:

Energie-efficiëncy, betaalbaarheid, integratie van hernieuwbare energie, circulariteit en denken vanuit het verlengen van de levenscyclus van materialen (maximaal hergebruik van materialen en het gebruik van organische bouwmaterialen die CO2 kunnen opslaan), maximale gezondheids- en milieustandaarden, ‘smart buildings’ die data en technologie inzetten om gebouwen groener te maken en tot slot esthetische en architecturale kwaliteit.

Een mix van ongezien hoge middelen (37% van het Next Generation EU recovery fund), verweven doorheen verschillende Europese en nationale programma’s moet dit mogelijk maken.
Daarbovenop zorgen nieuwe spelregels, isolatiestandaarden en technische ondersteuning ervoor dat de ambitie haalbaar wordt.

Bouwsteen van de Green Deal


De boost die Europa wil geven met de Renovation Wave is één van de bouwstenen binnen de Green Deal. Als de Renovation Wave de komende jaren een enorme impact zal hebben op de bouwsector, mag de landbouw- en voedingsector bijvoorbeeld iets gelijkaardig verwachten van de ‘Farm to Fork Strategy’ of de mobiliteitssector van de 'Smart Mobility Strategy'. Biodiversiteit, circulaire economie, energie, klimaatactie... zijn andere onderdelen van het 'vlaggenschip' van Europa.


Doorheen alles zit een sociale insteek: Niemand achterlaten en iedereen meetrekken in de grote Europese transitie.


Een eerste grote Green Deal call werd gelanceerd: Er wordt vanuit het grote onderzoeksprogramma Horizon 2020 1 miljard euro vrijgemaakt voor initiatieven binnen deze thema's, die grote impact kunnen genereren over de grenzen heen.


Al deze initiatieven moeten bijdragen aan een klimaatneutraal continent tegen 2050. Tegen 2030 wil de commissie al 55% minder broeikasgassen uitstoten.“For us, the 2030 target is ambitious, it’s achievable and it is beneficial for Europe” (Ursula Von Der Leyen)
34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page