top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSofie Rapsaet

Nieuwe duurzame accenten in Vlaamse steunmechanismen

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2022

Minister Crevits kondigde net voor kerst aan dat twee van de belangrijkste Vlaamse subsidieinstrumenten aangepast worden vanaf het nieuwe jaar.


Opvallend: Het gaat twee keer om een thematische verschuiving die bedrijven moeten stimuleren om duurzamer, circulairder en maatschappelijker te ondernemen. Deze thema’s worden meer dan accenten. Het worden selectiecriteria voor bedrijven die steun willen van Vlaanderen voor innovatie en groei.

Een belangrijk signaal!


Maatschappelijke meerwaarde naast economische return voor O&O projecten


Ontwikkelingsprojecten zijn projecten waarbij je als bedrijf steun kan krijgen voor een nieuwe ontwikkeling, van een product, proces of businessmodel. Het gaat om ontwikkelingen met een bepaald risico, waarvoor er nog kennis moet opgebouwd worden en waarbij het resultaat een innovatie is voor de sector. Naast technische haalbaarheid en innovatie, wordt de businesscase grondig bekeken: Is het, naast een technische innovatie, ook iets waar het bedrijf beter van wordt?

Bij deze projecten, wordt bij beoordeling steeds gevraagd wat de Return on Investment (ROI) voor Vlaanderen zal zijn. Je krijgt steun van de overheid, op voorwaarde dat dit terugvloeit in de vorm van investeringen of omzet.

En daar voegt de minister nu een belangrijke, vierde vorm aan toe: Een innovatie kan en moet zelfs ook terugvloeien in een maatschappelijke meerwaarde.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: Tewerkstelling, milieubaten, betere levenskwaliteit, beter onderwijs, minder afval, minder grondstoffen.


Om het ambitieniveau voldoende hoog te stellen, wordt verwacht dat het project gedurende zijn valorisatieperiode minstens 10 maal de toegekende steun in maatschappelijke meerwaarde omzet.


Terecht en ook broodnodig. Er worden nog teveel projecten gesteund die puur financieel worden bekeken en die, onbewust, ook schade toebrengen aan milieu, maatschappij of bepaalde doelgroepen.

Uitdaging voor bedrijven zal zijn om ook een waarde te bepalen voor deze maatschappelijk return. SURA helpt bedrijven om een plan te maken, ambities te formuleren en op te volgen die bewijzen dat je impact op de wereld positief is.

Duurzaam en circulair ondernemen nieuwe accenten in de KMO Groeisubsidie

De groeisubsidie is een laagdrempelige steun die kan worden aangevraagd voor kleine en middelgrote bedrijven die op een kantelpunt zitten. Om te groeien, is het nodig om interne of externe kennis aan te trekken. Het gaat bijvoorbeeld over en nieuwe strategie uitrollen, nieuwe markten verkennen of nieuwe producten lanceren.


Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het in het nieuw systeem ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst, zoals het verduurzamen van bepaalde bedrijfsprocessen, het zoeken naar een duurzamere grondstoffen, het hergebruiken van restromen, ….


Er worden per jaar drie oproepen gelanceerd, de eerste rond duurzaamheid en circulariteit is deze zomer, tussen 1 juli en 31 augustus.


Bedrijven die dit jaar het voornemen hebben om duurzamer te gaan werken maar nog zoeken naar de meest efficiënte, kostenbesparende en impactvolle manier, kunnen dus perfect gebruik maken van deze steunmaatregel om een expert als SURA onder de arm te nemen en samen met een interne groep, de weg naar verduurzaming af te leggen.

Dit kan in combinatie met een interne aanwerving, bijvoorbeeld van een duurzaamheidsverantwoordelijke of een technisch profiel.

59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page